מתנת חינם – פרשת ואתחנן

אחת ממידותיו של הקב"ה שחשוב מאוד להכיר, כפי שיפורט להלן, היא מידת מתנת חינם. את מידה זו ביקש משה לעורר בתפילתו להיכנס לארץ. וכך אומר המדרש: "אמר ר' יוחנן עשרה לשונות נקראת התפילה, ואלו הן: שועה, צעקה, נאקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול ופילול ותחנונים... ומכולן לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים. אמר ר' יוחנן …

המשך לקרוא מתנת חינם – פרשת ואתחנן

עשרת העצות לביקורת בונה – פרשת דברים

ספר דברים הנו ספר "התוכחה", התוכחה של משה לעם ישראל, תוכחה שהייתה חביבה לפני הקב"ה, כדברי המדרש:   "אמר הקדוש ברוך הוא חביבה עלי תוכחת משה לישראל כעשרת הדברים" (מדרש תנאים, דברים פרק א פס' א) כמובן שלא כל תוכחה זוכה להיות חביבה לפני הקב"ה, התוכחה היא דבר עדין מאוד, היא מהדברים שכאשר עושים אותם נכון …

המשך לקרוא עשרת העצות לביקורת בונה – פרשת דברים

נחת רוח בעושרו – פרשת מטות מסעי

היחס לכסף, מעסיק את כולם ויש לברר מהו היחס הנכון לכסף, ואין הכוונה לכסף הנצרך למחייה שלכולי עלמא הוא נצרך ואף חיובי, אלא מהו היחס להתעשרות? המחשבה המצויה לגבי כסף היא, שמיעוטו הכרח בל יגונה ורובו רע, ככה חונכנו רובנו. בחנו את היחס שלכם לכסף, ע"י שתענו באופן אסוציאטיבי על השאלות הבאות: הרבה כסף גורם …

המשך לקרוא נחת רוח בעושרו – פרשת מטות מסעי

מעבר לגבול היכולת – פרשת פנחס

משה מתבקש לסמוך את ידו על יהושע ובכך להעביר לו את ההנהגה. משה לא מסתפק בסמיכת יד אחת כפי שהתבקש, אלא סומך את שתי ידיו על יהושע ובכך לדברי רש"י "עשאו ככלי מלא וגדוש"  וז"ל:

"ויסמך את ידיו - בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקב"ה אמר לו וסמכת את ידך, והוא עשה בשתי ידיו, ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה". (רש"י במדבר כז, כג)

ונראה שהרמז כאן מובן, והוא - שככל שאנו סומכים על מישהו כך הוא גדל ומצליח.

מה עושים עם כל הרגש הזה? פרשת בלק

כל אדם חווה רגשות רבים בכל יום ובכל שעה בחייו, לכל רגש ישנו השפעה על מצב רוחנו על ההחלטות שנקבל ועל התנהגותנו. כמובן שכל בר דעת מבין, שאסור לפעול מתוך רגשנות, זו עלול לעלות ביוקר. השאלה היא, כיצד כן לפעול, כאשר עולים רגשות עזים ואף שליליים? ובכלל כיצד להתייחס לעולמנו הרגשי? אנשים רבים נוטים להילחם …

המשך לקרוא מה עושים עם כל הרגש הזה? פרשת בלק

כיצד מרוממים ומתרוממים – פרשת חקת

עניינה של מצוות פרה אדומה הוא לטהר אדם אשר נטמא למת, שזוהי הטומאה החמורה ביותר. כידוע לכל מצווה בתורה ישנם ארבעה רבדים שהם, פשט, רמז, דרש וסוד (פרד"ס). במאמר זה נבקש להתעמק ברובד הרמז של המצווה, וללמוד ממצווה זו כיצד לרומם אדם שנפל לשפל המדרגה ולהחזירו למעלתו הראויה לו. רובד הפשט אז ראשית כל, בטרם …

המשך לקרוא כיצד מרוממים ומתרוממים – פרשת חקת

עניין של פרשנות – פרשת שלח לך

חיינו רגשותינו ומעשינו מתעצבים ע"פ הפרשנות שאנו נותנים לחוויות השונות שאנו חווים בחיינו. לא המציאות היא שקובעת את חיינו, אלא הפרשנות שאנו נותנים לה.

שני אנשים יכולים לחוות את אותה המציאות בדיוק, וכל אחד ייתן לה פרשנות שונה. הפרשנות שתינתן היא זו שתשפיע על מהלך החיים, פרשנות טובה – לטובה, ופרשנות רעה, לרעה.

מה השורש לפרשנות רעה או טובה?