הילד שבי

אדם שמפסיק להאמין, להיות אופטימי, לאהוב את הבריות ולסמוך עליהן, מתחילים חסימות בחייו, אלו יכולות להיות חסימות לשאיפותיו, או לרגשותיו, מלשמוח לאהוב, להביע רגשות, אלו יכולות להיות חסימות חברתיות שלא לסמוך על אנשים ולא ליצור חברויות ושיתופי פעולה ואלו יכולות להיות חסימות מלתת לאחרים ולהביא את עצמו לידי ביטוי מחשש שינוצל לרעה, כל חסימה כזו היא אובדן של חיים.

ייסורים ממרקים – פרשת אחרי מות קדושים

"והשאיפה להפוך את הטבע של הנפש הבהמית לעילוי לטובה וזיכוך היא חטיבה של עבודה חשובה, שהאדם מרגיש תמיד בכל עומק הוייתו את נחיצותה, ובזה ימצא את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה, צריכה לו ולעולם, בכל עבודות הקודש, שכולן עולות לזיכוך כל הנדרש לזכך..." (רב קוק)

דמות אחת ולא אלף מילים – פרשת תזריע מצורע

הדרך הטובה ביותר לתקן את מידותינו היא להתבונן באנשים מתוקנים באותה מידה אותה אנו רוצים לתקן וללמוד מהם. אין כמו דוגמא אישית, גם שאנו לומדים מספרים בסופו של דבר עלינו להרים את הראש מהספר ולשאול את עצמינו ממי אנו יכולים ללמוד מידה זו, מי יכול להוות לנו דוגמא למצב המתוקן, וככל שנכבד את אותו אדם, נשהה בחברתו ונתבונן בדרכיו כך יקל עלינו לעשות שינוי לטובה.

אהוב את המלאכה – פרשת ויקהל פקודי

האם המלאכה הינה לכתחילה או בדיעבד עקב חטא אדם הראשון? ומה היחס לגישות הדוגלות בהרווחת כסף ללא עשיית מלאכה וללא קידום העולם, וכן לגישות הדוגלות בהרווחת כסף רב בזמן קצר בכדי שנוכל לבלות את שארית חיינו בחיבוק ידיים?

רצון מחולל מציאות – פרשת תרומה

רבות נכתב בין במקורותינו בין במקורות אחרים על כוחו של הרצון ולא בכדי,  הרצון הוא כוח אדיר אשר בכוחו לחולל מציאות, במאמר זה נלמד על כוחו של הרצון לפעול גם שאיננו רואים דרך פעולה, נלמד איך מעוררים את הרצון וכיצד לרצות בצורה שהרצון יתגשם.