רגשות – פרשת בלק

"כי רגע באפו חיים ברצונו" בפרשתנו נאמר על בלעם שהיה "יודע דעת עליון" והסבירו חז"ל, כי היה יודע לכוון את הרגע בו הקב"ה כועס. "שהיה יכול לכוין אותה שעה שהקב"ה כועס בה בכל יום, שנאמר ואל זועם בכל יום" (מדרש אגדה (בובר) פרשת בלק פרק כד סימן טז) במקום אחר, מובא כי כעסו של הקב"ה …

המשך לקרוא רגשות – פרשת בלק