מישהו הולך תמיד איתי

 האם אנו מקבלים מסרים מלמעלה?

בלעם מקבל מסר נבואי וסימנים רבים שנותנים לו את התשובה להתלבטותו האם ללכת בשליחות בלק.

ונשאלת השאלה, האם גם אנו, האנשים הפשוטים, מקבלים מסרים ורמזים בחיינו?

לא נשאיר אתכם במתח, התשובה היא שכן.

אנו לא לבד, על כל אדם ישנה השגחה פרטית שתפקידה לכוון אותו לממש את ייעודו בחיים וללוותו בצמתים מרכזיים בחייו.

ההשגחה עלינו מופיעה במספר צורות, שאחת מהן היא רמזים.

בפוסט קצר זה נלמד באיזו דרך באים לנו הרמזים וכיצד נוכל להבין אותם.

 מלאה הארץ קנינך

לדברי ר' צדוק הכהן מלובלין, הבריאה רומזת על ידיעת ה' (כלומר, ניתן להכיר את הבורא דרך ההתבוננות בבריאה), וההתרחשויות שמופיעות בחיינו רומזות על מה שהבורא רוצה מאיתנו:

"… מלאה הארץ קנינך והיינו שכל הארץ נתמלאה מקנינים שיקנה האדם על ידי זה ידיעת ה' יתברך, ומה ה' יתברך רוצה ממנו, וכל דבר שבא לנגד עיני האדם, בכוונה ובהשגחה פרטית נזדמן דבר זה לנגד עיניו כדי שילמד את עצמו ממנה…" (פרי צדיק ויקרא לחג הפסח)

כלומר, אין "מקרה" לא בכדי אנו נפגשים עם התרחשויות מסוימות בזמנים מסוימים.

את הרמזים מקבל כל אדם ע"פ דרגתו הרוחנית והבנתו, ועל כן, לא צריך להיות צדיק או חכם גדול בכדי להבינם, וכפי שכתב ר' נחמן:

"כל יום יש בו מחשבה דיבור ומעשה, והקב"ה מצמצם אלקותו מאין סוף עד אין תכלית. עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו, ומזמין לו לכל אדם מחשבה דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום … בכן צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו, ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות, שמלובש בזאת המחשבה דיבור ומעשה של זה היום, שהזמין לו השי"ת. הן מלאכה או משא ומתן, וכל מה שמזמין לו הש"י בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה … אך ההגדלות השכל בזה, צריך להיות במדה, שלא יצא מגבול הקדושה. רק לפי שכל אנושי שלו, כן יגדיל המחשבה בזה. וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדריגתו, כי במופלא ממך אל תדרוש" (ליקוטי מוהר"ן תורה נד).

כאמור בדברי ר' נחמן, לא צריך לצאת מגבול השכל להבין את הרמזים, צריך רק להעמיק ולהתבונן.

 שאלה טובה חצי תשובה

הרמזים באים לקדם אותנו מהמקום בו אנו עומדים לצעד הבא אליו עלינו להתקדם.

ועל כן, הבסיס להבנת הרמז הוא מודעות למקום בו אנו נמצאים, ובמיוחד לשאלה העומדת בפנינו.

לא נוכל להבין את הרמז שהנו סוג של תשובה ללא שאנו יודעים מהי השאלה.

פעמים שעצם חידוד השאלה יביא לתשובה, ופעמים שלא תהיה לנו תשובה, וכאן מגיע מקומם של הרמזים.

 פתוח ורגוע

שני תנאים נוספים להבנת הרמז הם פתיחות ורוגע.

אדם נסער לא יכול להבין דברים ברורים וקל-וחומר שלא יבין רמזים, על כן, עלינו להירגע. הרמז יגיע בהיסח הדעת, בזמן שאנו נהיה רגועים ללא כל ציפייה.

התנאי השני, להבנת הרמז, הוא להיות 'פתוח'.

לבלעם נאמרו רמזים ברורים מאין כמותם ואף על פי כן הוא טעה. זאת מאחר והוא לא היה 'פתוח' לקבל את התשובה של הקב"ה, הוא ציפה לתשובה מאוד מסוימת ומשכך טעה.

על כך, כתב האדמו"ר מאיזביצה את הדברים הבאים:

"כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל", הנה ענין 'נחש' הוא התעקשות בדבר מבלי להסיר דבר זה מדעתו. 'קסם' הוא להיפך – דהיינו אם הוא מסופק בדבר אם לעשות או לא, רואה: אם ילך לו כשורה וכסדר – יעשה ואם לאו לא יעשה. וזהו 'קסם', היינו לראות כפי שיתנהג מעצמו…

ולכן כתיב ביעקב 'נחש'. כי יעקב נקרא האדם שאינו בשלמות  … ולכן אמר "כי לא נחש ביעקב" בשעה שהנפש מישראל מסופק בדבר לא ילך בעקשנות כלל, רק יסלק כל נגיעה מעליו ויראה כמו שיתנהג ה' יתברך כך יעשה הדבר הזה. (מי השילוח א' פרשת בלק)

כאמור בדבריו, בזמן שאנו בבחינת "יעקב" הבחינה הנמוכה, בה אנו נמצאים בספקות, אל לנו להיות "נחש" כלומר, נחושים – עקשנים, להפך במצב כזה עלינו להסיר כל עקשנות וכל "נגיעה" (כלומר רצון מסוים) להירגע ולהקשיב בקשב רב לרמזים שנשלחים אלינו.

לסיכום, רמזים נשלחים לכל אדם על-פי דרגתו והבנתו, בכדי להבין את הרמזים על האדם להיות מודע למצבו, לשאלה העומדת לפתחו ולהירגע, הרמז יגיע בהיסח הדעת. התפקיד שלנו הוא לחדד את המודעות ואת השאלה ולהיות פתוחים לקבל כל תשובה, כאשר היא תגיע אתם תדעו זאת.

אני לא ממליץ להשתמש באמור בכדי לחפש רמזים לצעדים מעשיים בחיים ולהסתמך עליהם בלבד, יש כאן סכנה לטעות ולעבור על איסור 'ניחוש' (עליו לא אוכל להרחיב במאמר זה) . לעומת זאת, אני כן ממליץ להקשיב לרמזים של התפתחות אישית ומידתית, אלו רמזים בטוחים יותר, תדירים יותר שנועדו לעזור לנו לגדול ולממש את ייעודנו בחיים.

בהצלחה!

מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הוואטסאפ בקישור הבא:

https://chat.whatsapp.com/BmGdSpmGrhwLm2aHFYnRj7

בברכה,

יוגב שמחון

 

 

השאר תגובה