טול עצה – פרשת ויצא

"כי במקום שאדם חושב במחשבה שם הוא כולו"  (כתר שם טוב חלק א אות נו).

לדברי המדרש, עליית וירידת המלאכים בסולמו של יעקב, הייתה חילוף משמרות בין מלאכי ארץ ישראל אשר ליוו את יעקב עד לנקודה זו, למלאכי חו"ל שירדו ללוותו מנקודה זו והילך.

אך לא ברור מדוע 'חילוף המשמרות' מתבצע בבית אל שהיא במרכז הארץ, ולא על הגבול כמצופה?

בדומה לכך, בחזרתו של יעקב לארץ, מתבצע 'חילוף משמרות' במחניים (ע"ש שתי מחנות המלאכים שהתחלפו) וגם כאן החילוף מתבצע הרחק מהגבולות הארץ.

לדברי השם משמואל התשובה לכך (ולעוד קושיות העולות מהפרשה בהם לא נרחיב), היא

"שכל מקום שדעתו של אדם שם, נחשב כאילו הוא שם בפועל" (שם משמואל, ויצא שנת תרע"ב)

לפיכך, לא המקום הגאוגרפי קבע את מקומו של יעקב אלא דעתו ומשכך חילוף המשמרות  התבצע כאשר יעקב "גמר בדעתו" לצאת ולחזור.

אם כן, אנו למדים מכך עד כמה גדול כוחה של מחשבה ומאחר וכוחה גדול והיא קובעת את מקומנו, עלינו לבדוק האם המחשבה נמצאת איכן שאנו רוצים להיות?

אל לנו לקבל כל מחשבה כנתון שאין בלתו, אלא עלינו לשלוט במחשבה ולנתב אותה למקומות טובים, לפעמים נעשה זאת ע"י שנחליף את המחשבה במחשבה אחרת וזאת ע"י כך שפשוט נתחיל לחשוב על דבר אחר וממילא המחשבה הראשונה תתפוגג מאליה וכברי ר' נחמן:

"הכלל שאי אפשר בשום אופן בעולם שיהיו שני מחשבות ביחד בפעם אחד. על-כן בקל יכולין לגרש מחשבות רעות רק בשב ואל תעשה, דהיינו שלא לחשוב אותו המחשבה רק לחשוב איזה מחשבה אחרת … וכבר מבואר במקום אחר שאין צריכין לעשות מלחמה ולנענע ראשו אנה ואנה כדי לגרש המחשבות רעות כי אין זה מועיל כלל, אדרבא על ידי זה מתגברים יותר, רק לבלי להשגיח עליהם כלל, רק לעשות את שלו במה שהוא עוסק בתורה או תפילה או משא ומתן, ולבלי להסתכל לאחוריו כלל ועל ידי זה ממילא תסתלק (ליקוטי מוהר"ן תורה רלג).

ולפעמים לא נוכל להסיח את דעתנו למחשבה אחרת, מאחר והמחשבה שעולה בראשנו דורשת בירור, במקרה כזה פשוט נשנה את צורת המחשבה מצורה שלילית לחיובית.

לדוגמה: אדם שנמצא לקראת ראיון עבודה או דיבור מול קהל, ומתחיל לחשוב מחשבות שליליות, כגון: מה אם ישאלו אותי שאלה כזאת וכזאת, מה אם אגמגם וכדומה, לא נאמר לו תחשוב על משהו אחר לגמרי, אלא תחשוב על מה שלפניך אך בצורה חיובית ומקדמת, כגון: איזה רושם ארצה להשאיר עליהם, איזו אווירה ארצה ליצור, כיצד אעשה זאת וכדומה.

 לסיכום, עלינו לחשוב בצורה חיובית שמקדמת אותנו, וכאשר עולה בדעתנו מחשבה שלילית אל לנו להימסר אליה וגם לא להילחם אתה כי אז אנו עדיין מתעסקים בה, אלא פשוט לשנות את המחשבה למחשבה אחרת או את הסגנון של החשיבה לסגנון חיובי.

יוגב שמחון,
מנחה קבוצות, מאמן ומטפל
מאסטר N.L.P ודימיון מודרך
https://yogevsimhon.com/

קישור לקבוצת הוואטסאפ:

https://chat.whatsapp.com/BmGdSpmGrhwLm2aHFYnRj7

השאר תגובה