טול עצה – פרשת נח

"וּבָאתָ֙ אֶל־הַתֵּבָ֔ה" (בראשית ו, יח)

תיקון העולם בדורו של נח החל בכינוס אל התיבה.

ובאמת כל תיקון גדול בעם ישראל החל מכינוס וצמצום, משה הוריד את התורה לאחר שהתכנס בהר למשך ארבעים יום ולילה, ר' שמעון בר יוחאי, הוציא את תורת הסוד לעולם מתוך המערה בה התכנס עם בנו, וכך גם התיקון של האדם הפרטי מתחיל בכינוס פנימה או במילים אחרות "בהתבודדות".

ההתבודדות מאפשרת לאדם לעצור את שטף החיים הסואנים ולהיחשף לעצמו לנשמתו למאוויו ומנקודה איכותית זאת לצאת לעולם ולחוות אותו בצורה שונה לגמרי.

"כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו … דבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתקון כל ההויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה " (אורות התשובה פרק טו פסקה י)

על כן, הפליגו חכמים ובמיוחד חכמי הסוד והחסידות בחשיבותה:

"ויקר מן הכל הוא ההתבודדות" (מסל"ש פרק טו)

ישנם הרבה דרכים להתבודד, שהעיקרון המרכזי הוא כינוס פנימה והקשבה לקול הפנימי. ככל שהניתוק מהסביבה גדול כך איכות ההקשבה הפנימית גדלה.

עם זאת, חשוב לדעת שהתבודדות לא חייבת להיות רק "בהרים" היא יכולה להיות גם בבית או בכל מקום אחר ע"י כתיבה או דיבור בינו לבין עצמו ובינו לבין המקום.

דרך זו רמוזה בפסוק בו פתחנו "ובאת אל התיבה" כלומר תתכנס בתוך "תיבות" הדיבור.

על עצה זו כתב ר' נחמן:
"והנהגה זו היא גדולה במעלה מאוד מאוד והיא דרך ועצה טובה להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית … והוא דבר השוה לכל נפש מקטן ועד גדול … ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה, אשרי שיאחז בזה" (השתפכות הנפש ב)

על-כן, עצת השבוע היא למצוא בכל יום את המקום והזמן הנוחים ביותר, לדבר ולהביע תפילה ובקשה לפני הקב"ה, כבן שמדבר עם אביו האוהבו ורוצה בטובתו.

הזמן שיכול להתאים לכל אדם הוא לפני השינה או לפני הקימה.


השאר תגובה