רצון מחולל מציאות – פרשת תרומה

רבות נכתב בין במקורותינו בין במקורות אחרים על כוחו של הרצון ולא בכדי,  הרצון הוא כוח אדיר אשר בכוחו לחולל מציאות כפי שנראה להלן. למרות ששמענו על כך רבות, רובנו נמנעים מלעשות שימוש ברצון מחשש לאכזבה, חשש הנובע מחוויות של אכזבה שחווינו עקב ציפיות ורצונות שלא התממשו.  שאנו שומעים על כוחו של הרצון אנו מבולבלים מצד אחד אנו מרגישים שיש אמת בדברים מצד שני הניסיון הראה לנו מספר פעמים שרצון מצד אחד ותוצאות מצד שני. ועולה בנו תמיהה  האם אנו יוצאי דופן? מדוע אצלנו המנגנון לא פועל? התשובה היא שצריך לדעת איך לרצות בצורה כזו שיוצרת מציאות.

במאמר זה נלמד על כוחו של הרצון לפעול גם שאיננו רואים דרך פעולה, נלמד איך מעוררים את הרצון וכיצד לרצות בצורה שהרצון יתגשם.

כמובן שהרצון שלנו אינו סוף פסוק, ייתכן שלקב"ה ישנם תכניות אחרות, אולם, מהמקורות אנו למדים שהרצון הוא כוח אדיר שבדרך כלל הקב"ה לא מגביל אותנו מהתגשמותו אפילו שהוא רע ח"ו, ואם הקב"ה מונע מאיתנו את התגשמותו של רצון זה או אחר אנו מאמינים שהכול לטובה, ועלינו להמשיך ולרצות מה שנראה לנו טוב עבורנו והקב"ה "לא ימנע טוב להולכים בתמים" (תהילים פד, יב).

"החשק יש לו כח לפעול אותו דבר שהוא משתוקק לו הרבה אפילו הוא רע כענין (מכות י' ב) בדרך שאדם רוצה לילך וכו' מצד הרצון שלו פועל אפילו כל חמדת עולם הזה אם לא יהיה דבר מעכב שבמשפט אין מגיע לו זה ומונעין ממנו מה'. לולא זה על ידי החשק היה משיג כל מה שחושק. ולכך שלמה המלך ע"ה דבימיו סיהרא באשלמותא ולא היה שום מונע (מלכים – א ט' א') נאמר ככלות וגו' כל חשק שלמה וגו' שכל חשקו היה נשלם ומובא לו. והוא היה בתוקף החשק מכל הנבראים שעל זה חיבר שיר השירים וכפי תוקף התגברות כח החשק כך הוא משיג". (ר' צדוק הכהן מלובלין – צדקת הצדיק אות רמט)

 

לרצות גם שאין דרך פעולה

בפרשה מובא הציווי של הקב"ה אל משה ובנ"י על עשיית המשכן וכליו. בכל הכלים נאמר "ועשו" או ו"עשית" ורק במנורה נאמר בנוסף "תיעשה", כלומר, שהיא תיעשה מאליה:

"וְעָשִׂ֥יתָ מְנֹרַ֖ת זָהָ֣ב טָה֑וֹר מִקְשָׁ֞ה תֵּעָשֶׂ֤ה הַמְּנוֹרָה֙ יְרֵכָ֣הּ וְקָנָ֔הּ גְּבִיעֶ֛יהָ כַּפְתֹּרֶ֥יהָ וּפְרָחֶ֖יהָ מִמֶּ֥נָּה יִהְיֽוּ" (שמות פרק כה, לא)

וזאת מדוע? המדרש מספר, כי משה התקשה בעשיית המנורה ובעקבות כך, הקב"ה הראה לו אותה בצורה מדויקת ולבסוף אמר לו "השלך את הזהב לאש והיא תיעשה מאליה, שנאמר מקשה תיעשה המנורה מעצמה תיעשה" (תנחומא פרשת שמיני).

שואל השפת אמת, אם בסופו של דבר המנורה נעשתה מאליה, מדוע מלכתחילה הראה הקב"ה למשה את המנורה? מה התועלת בכך?

"נתקשה משה במנורה והראה לו הש"י. ואח"כ כתיב שנעשית מעצמה. תיעשה כו'. א"כ למה הראה לו (?)" (שפת אמת תרומה שנת תרל"א).

ועונה השפת אמת, שזאת בכדי לעורר את הרצון של משה לעשיית במנורה, וכאשר הרצון של משה יתעורר המנורה תוכל להיעשות מאליה וז"ל:

"אך כי ע"י רצון האדם בלב ונפש באמת. נגמר השאר. מה שא"י לעשות. נעשה מעצמו. וזה מה שכתוב השלך לאור כו'. כן הוא בכל מצוה מכל איש ישראל. כי וודאי אין בכח אדם לעשות רצונו ית'. רק כפי רצון האדם נגמר מעצמו. ומ"מ הגמר בא גם כן ע"י רצון האדם. וזה שהראו לו לידע מכוון ורצונו ית'. וע"י שרצה לעשות רצונו ית' רק שהיה למעלה מכח אדם. לזה נעשה מעצמו". (שם)

כלומר, לדבריו, הקב"ה הראה למשה את המנורה בכדי לעורר בו את הרצון, שידע מה לרצות, ובזכות שמשה רצה – המנורה נעשתה מאליה, הרצון של משה חולל מציאות.

מדברי השפת אמת אנו לומדים שגם כאשר אנו מתקשים בדבר מסוים, אל לנו לוותר על הרצון, הרצון שלנו מחולל פלאים ופועל על המציאות גם שאנו לא רואים כיצד הדברים יכולים להתרחש בפועל, כפי שמשה לא ידע כיצד לעשות את המנורה ובזכות שרצה הדברים יתרחשו.

עוד אנו לומדים, שהרצון פועל על המציאות, רק אם הוא "בלב ונפש באמת". לשם כך, ראשית כל, עלינו לבדוק האם אין בנו איזשהו חלק שחושש מהשינוי? ואם יש חלק כזה עלינו לברר אותו ולענות עליו. לדוגמה, אדם שרוצה לאכול בריא ולא מצליח, יכול לגלות שיש בתוכו חלק שמתנגד לשינוי התזונתי מחשש לעצבות מכך שנמנעת ממנו הנאה בחיים, במידה וכך, על האדם לבדוק כיצד הוא יכול לאכול בריא וגם למצוא מענה לחלק הזה, יתכן שישנם מספר חלקים שמתנגדים לשינוי ועלינו לתת מענה לכולם, רק לאחר שכל החלקים יסכימו, הרצון יהיה "בלב ונפש באמת". 

שנית, אנו צריכים לראות תמונה ברורה ככל שהתמונה שאנו מציירים בראשנו היא וויזואלית ומוחשית כך היא מעוררת את הרצון שהוא מעורר ומשנה את המציאות בהתאם, ועל כן, הקב"ה לא הסתפק רק לספר למשה על המנורה אלא הראה לו תמונה מדויקת שלה ככתוב במדרש.

"מה עשה הקדוש ברוך הוא, הראה לו אש לבנה, אש אדומה, אש שחורה, אש ירוקה, ועשה מהן את המנורה, גביעיה כפתוריה ופרחיה וששת הקנים, ואומר לו זה מעשה המנורה, שהקב"ה מראה לו באצבע… " (מדרש תנחומא, שם)

וכעין זה כתב ר' נחמן, ואלו דבריו:

"דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות". (ליקוטי מוהר"ן תורה קצג)

ובמקום אחר כתב:

"דע שיש בבני אדם סגולות גדולות כי יכולין לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים. ואפלו היַקְרוּת חס ושלום הוא בא ממחשבות בני אדם. כי כשהמחשבה היא כולה אחוזה ודבוקה בדבר אחד שיהיה כן, דהינו כל הבחינות שיש במחשבה דהינו פנימיות וחיצוניות ושאר הבחינות כולם עד הנקודה, וכשכולם כאחד אחוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן בלי בלבול ונטיה למחשבה אחרת, על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן כמו שהם חושבים. וגם שהמחשבה תהיה בפרטי פרטיות, לא בדרך כלל כגון שיחשב שאם יהיה כן יהיה כך וכך בפרטיות". (שיחות מוהר"ן אות סב)

כאמור לעיל וכנלמד מדברי ר' נחמן, בכדי שהמחשבה שלנו תפעל על המציאות צריך שכל ה"בחינות" של המחשבה יהיו אחוזים בה, כלומר, לא תהיה כל מחשבה שמתנגדת. שנית , שהמחשבה תהיה "בפרטי פרטיות", כלומר, לדמיין את הרצוי בצורה ברורה ומוחשית, כפי שעשה הקב"ה שהראה למשה את המנורה עם "גביעיה כפתוריה ופרחיה", ככל שהתמונה ברורה יותר כך הדרך להגשמתה מהיר יותר.

יגעתי ומצאתי תאמן

לדברי השפת אמת (בהמשך לדברים שהובאו לעיל), על רצון כזה מוסב הפתגם הידוע של ר' יצחק  "יגעתי ומצאתי תאמן" (מסכת מגילה דף ו ע"ב), ואלו דבריו:

"… כענין זה (שהאדם רוצה והדבר נעשה מעצמו) פירש אא"ז מו"ר זצלה"ה על מה שכתוב יגעתי ומצאתי. ודקדק כי מציאה בהיסח הדעת. ומה שבא ע"י יגיעה למה נקרא מציאה? אך מי יכול למצוא האמת ע"י יגיעתו. ורק שהש"י נותן במתנה ודרך מציאה ע"י היגיעה… ".

כלומר, אביו של השפת אמת שאל על הפתגם הנ"ל, מדוע התוצאה של היגיעה נקראת "מציאה" הרי מציאה בלשון חז"ל מבטאת דבר שנמצאה בהיסח הדעת ללא שעמלנו ו/או התאמצנו עבורו. על פניו, היה נכון יותר לכתוב "יגעתי והשגתי", או במקרה של חכמה – "יגעתי והבנתי" ועל זו הדרך. לכן הסביר אביו של השפת אמת שלא מדובר כאן על יגיע בפעולות אלא ברצון, אתה רק רוצה ופתאום מוצא שהרצון מתגשם, ואתה מתפלא האם זה אמיתי? כיצד זה קרה? הרי רק רציתי? על כן, אומר לנו ר' יצחק (בפתגם) "תאמן", תאמין שזה אמיתי, כי שרוצים "אין זו אגדה" שהדברים מתגשמים, אך זאת בתנאי "שיגעת" ברצון, כלומר רצית באמת – בכל החלקים, וראית תמונה ברורה של הרצוי, כפי שהסברנו לעיל.  

לסיום נביא את דברי ר' נחמן לפיהם חטאם של המרגלים היה בכך שהם כפרו בכוחו של הרצון, וז"ל:

"והמרגלים פגמו בזה כי אמרו שחס ושלום המניעות חזקים מהרצון … וזה היה עיקר הפגם והכפירה הגדולה שלהם, שכפרו בחוזק הרצון שיש לו כח לשבר על ידו כל המניעות כנ"ל, והם אמרו ההפך מזה ממש כי אמרו "אפס כי עז העם וכו" שהמניעות גדולים וחזקים מהרצון עד שאי אפשר לבוא לארץ ישראל מעוצם המניעות, כי אמרו שאין כח לשברם על ידי הרצון, מה שבאמת הוא להפך … ועיקר התיקון היה על-ידי יהושע וכלב שהאמינו לדברי משה שיש כחב הרצון והחשק להתגבר על המניעות, אף-על-פי שהמניעות משתטחים מאד מאד עד שנדמה שאי אפשר בשום אופן לשברם, אף-על-פי-כן, צריכין להתחזק ברצון וכו'. ועל-כן אמרו "עלה נעלה וירשנו אותה וכו" 'אפילו אומר לנו עשו סלמות ועלו לשמים עלה נעלה' כי אין שום מניעה בעולם, כי על ידי תוקף החשק והרצון יכולין לשבר ולדלג על הכל ".  (ליקוטי הלכות ברכת הריח הלכה ה' אות ז')

 

 

תרגיל רצון:

(מומלץ שמישהו אחר יעשה לכם או לפחות לעשות זאת בכתיבה כך שתתמסרו לשאלות)

 1. מהו היית/ה רוצה להשיג?
 2. מהי המטרה הסופית, לשמה אתה רוצה את השגת המטרה? (לדוגמה, אכילה בריאה יכולה לנבוע מרצון להרזיה או מרצון לבריאות). 
 3. עצמ/י את עינייך ודמיינ/י את עצמך בעתיד לאחר שהשגת את מטרתך, ראה/י תמונה ברורה של אותה מציאות, ותשימ/י לב  איך השינוי משפיעה על חייך?… משפחתך?… עבודתך?… חברייך?… בריאותך?
 4. כעת בדק/י בעצימת עיניים האם יש בך חלק שחושש ממטרה, האם המטרה יכולה להזיק לך באופן כלשהו?
 5. במידה וכן, מהו החשש / החששות? ומהו המענה שתוכל ליתן לו / להם?

 

בהצלחה!

 

 

 

מחשבה אחת על “רצון מחולל מציאות – פרשת תרומה

 1. מירו דיין

  תגובה למאמר רצון מחולל מציאות.
  כמי שהנושא של הרצון מעסיק אותי שנים רבות-הדברים כתובים בטוב טעם.הקריאה של
  הכתוב מעניינת ומכניסה אותך עמוק לנושא. התרגיל מעניין במיוחד ושווה לנסות. הייתי מוסיף למאמר את פרק ט באורות התשובה-והיסוד הגדול, שהרצון הטוב הוא הכל וכל הכישרונות בעולם אינם אלא מלואיו … אשמח לדבר אתך בנושא בהזדמנות קרובה

השאר תגובה