תמונות

תפיסת המציאות כמקרית מקררת את האדם, מאחר ועל-פיה אין משמעות להתרחשויות בחיינו, אין מגמה ואין תכלית.

מגילת אסתר – כשמה כן היא, גילוי ההסתר, היא מלמדת אותנו שמאחורי כל ההתרחשויות כולל ההתרחשויות "האנושיות" מסתתר הקב"ה.

וכפי שהדברים נכונים במקרו כך הם נכונים במיקרו – בחייו הפרטיים של כל אדם ואדם.

"כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו ושאיננו פועל בטל" (צדקת הצדיק אות קנד)

האמונה בהשגחה הפרטית כשלעצמה מטיבה עם האדם, אך לא בכך היא מסתכמת. לא מספיק להאמין שהקב"ה נמצא מאחורי ההסתרה, צריך גם לגלות אותו, וכפי שכתב ר' נחמן:

"באמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלובש השם יתברך… על-כן צריך לגלות ההסתרות הנ"ל " (ליקוטי מוהר"ן תורה נו)

כיצד עושים זאת?

לומדים את השיעור.

כלומר, כל מה שמתרחש בחיינו נועד להוביל אותנו להתפתחות אישית בכל רבדי אישיותנו, שכל מידות ומעשים.

ועל כן, עלינו לשאול את עצמנו מהו השיעור הנלמד מכל התרחשות? מה הקב"ה רוצה ללמד אותי בכך?

"כל עניני המעשים אשר יארע לפני האדם בהזדמן המה רמיזות מלעילא שיקח לו מהם רמיזא דחכמתא " (פרי צדיק פרשת נשא)

ברגע שלמדנו את השיעור המאורע ממנו למדנו מקבל משמעות נצחית. שהרי הזמן חולף הולך לו אך השיעורים נשארים איתנו לנצח בעולם הזה ובעולם הבא.

על כן, לא מספיק לקרוא את המגילה ולזכור את ההשגחה הפרטית שהייתה אז, אלא צריך לקרוא את המגילה ולזכור את ההשגחה שבכל יום עמנו.

"הקורא את המגילה למפרע לא יצא (ידי חובה), אמר ר' ישראל בעל שם-טוב נ"ע, הקורא את המגילה למפרע, פירוש, שסובר כי אז היה הנס ולא עתה, לא יצא " (בעל שם טוב)

צום מועיל וחג שמח!

קישור לקבוצת הוואטסאפ:

https://chat.whatsapp.com/BmGdSpmGrhwLm2aHFYnRj7